ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย

พญ.นิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง