ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวชธานี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

1 ถนนลาดพร้าว111 คลองจั่นบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ธเนศ ศักดิพล

นพ.ณัฐชดล กิตติวรารัตน์