ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ธีรวีร์ รัตนพิชญชัย