ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล