ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัย