ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

รายชื่อคุณหมอ