ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

รายชื่อคุณหมอ

พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

พญ.ธนิกา เกตุเผือก