ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลลานนา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์

รายชื่อคุณหมอ

พญ.วิภาวี เอกวัฒนกุล