ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์