ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

รายชื่อคุณหมอ

พญ.วลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์