ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รายชื่อคุณหมอ

พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล