ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์-ธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

139 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

รายชื่อคุณหมอ

นพ.รณน ทรงสวัสดิ์

พญ.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

พญ.ภัทราพร มณีนาวาชัย