ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000

รายชื่อคุณหมอ