ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

124 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

รายชื่อคุณหมอ

นพ.นรินทร์ วรวุฒิ