ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

รายชื่อคุณหมอ

พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์