ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

888/88 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

รายชื่อคุณหมอ