ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

2 ซอยศูนย์วิจัย7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

รายชื่อคุณหมอ

พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ

พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์

นพ.สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข

นพ.สุรชัย สีตวาริน

นพ.ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล