ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

รายชื่อคุณหมอ

พญ.พจีพธู วรรณรัตน์