มะเร็งปอดในผู้สูงอายุ...รักษาได้ เรื่องจริงของผู้ป่วยมะเร็งปอดวัย 86 ปี