ทางเลือกทางเลิกสูบบุหรี่

ความเชื่อที่ว่า #บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยเลิกบุหรี่ได้ ความเชื่อที่ว่าบุหรี่ Slim บุหรี่ light ปลอดภัยกว่า ทั้ง 2 ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิด สิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนที่คิดจะ #เลิกบุหรี่ คือ
1.ตัวเองต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
2.ปรับพฤติกรรมที่เคยชินในการสูบบุหรี่
3.การได้รับกำลังจากจากคนในครอบครัว
เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเลิกบุหรี่ได้แน่นอน

#บุหรี่ #มะเร็งปอด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆได้

▶️Website : https://lungandme.com/
▶️Line : https://lin.ee/lrchmuz
▶️Facebook : http://facebook.com/lungandme/
▶️Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw