การวินิจฉัยมะเร็งปอด ด้วยภาพภ่ายรังสี

“ภาพถ่ายรังสี” เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดที่สำคัญ

การถ่ายภาพรังสีอาศัยเครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่ X-ray ปอด, CT-scan และ PET-CT
โดยอาจไม่จำเป็นต้องใช้ครบทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของข้อมูล ความสะดวกรวดเร็ว การเตรียมตัวของผู้รับการถ่ายภาพรังสี และ ระยะเวลาในการแปลผลข้อมูล

ในคลิปนี้ รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะแนะนำให้รู้จักเครื่องมือถ่ายภาพรังสีทั้ง 3 ชนิด ว่าทำงานและแสดงผลแตกต่างกันอย่างไร

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw
TikTok: https://www.tiktok.com/@lungandme
.
#LungAndMe #TLCG #มะเร็งปอด #มะเร็ง #รักษามะเร็ง