ทีมสหสาขาวิชา รักษามะเร็งปอด

"มะเร็งปอด" ยิ่งได้รับการรักษาไว ยิ่งดี แต่การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายก็มีหลายขั้นตอน ต้องใช้แพทย์หลายสาขา หลายท่าน ทำให้ใช้ระยะเวลานาน แต่ปัจจุบันระยะเวลารอคอยและรักษาลดลงแล้ว ด้วย "ทีมสหสาขาวิชา"​

"ทีมสหาสาขาวิชา" คืออะไร ร่วมหาคำตอบได้จาก
รศ.พญ. ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา)
อาจารย์ประจำสาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw
TikTok: https://www.tiktok.com/@lungandme

#LungAndMe #TLCG #มะเร็งปอด #มะเร็ง #รักษามะเร็ง