เป็นมะเร็งปอด...ทำไมต้องรอ

แม้ว่าจะเป็นมะเร็งปอดเหมือนกัน
แต่การรักษา การตอบสนองต่อการรักษาก็มีความแตกต่างกัน
ทีมแพทย์สหสาขาต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างก่อนเริ่มทำการรักษาให้ผู้ป่วย...

⚠️ มาฟังคำตอบจาก
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลขอนแก่น

#LungAndMe
#มะเร็งปอด
#รักษามะเร็ง
#ตรวจมะเร็ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆได้
▶️Website : https://lungandme.com/
▶️Line : https://lin.ee/lrchmuz
▶️Facebook : http://facebook.com/lungandme/
▶️Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw