ภูมิคุ้มกันรักษาโรคมะเร็ง

อดีตเราต้องพึ่งยาเคมีบำบัดเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่น ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ช่วยทำให้ระบบร่างกายของเราสามารถสู้กับมะเร็ง และเมื่อเสริมสร้างด้วยภูมิคุ้มกันทางใจ เราก็จะอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีความสุข

⚠️ มาฟังข้อมูลดีๆจาก
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เด็ก ตามที่เราเข้าใจกัน คือ เมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของเราเปรียบเสมือนทหาร ทำหน้าที่ตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

มะเร็งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกตัวเรา แต่มะเร็งเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย ที่ค่อยๆ ผิดปกติแล้วใช้ระยะเวลาสะสมไปเรื่อยๆ จนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไปคุ้นเคยกับเซลล์ผิดปกตินี้ จนคิดว่าเซลล์ผิดปกติไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม เราเรียกภาวะนี้ว่า “IMMUNOLOGICAL TOLERANCE” หรือ “ภาวะที่เซลล์ผิดปกติทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความคุ้นชิน” เมื่อระบบภูมิคุ้มกันมีความคุ้นชิน ระบบภูมิคุ้มกันจึงไม่ทำลายตัวเซลล์ผิดปกตินี้

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด
การรักษาในปัจจุบันจะมีคำว่า “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดจะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สามารถตรวจจับได้ว่า เซลล์ผิดปกตินี้เป็นเซลล์มะเร็งและเป็นสิ่งแปลกปลอม หลังจากนั้นภูมิคุ้มกันของเราจะไปทำลายเซลล์มะเร็งนั้นได้

เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดกับการใช้ยาเคมีบำบัด เมื่อเรานำมาให้คนไข้เดียวกัน จะพบว่ามีผลข้างเคียงแตกต่างกัน
- ยาเคมีบำบัด จะมีผลข้างเคียงทำให้ กดไขกระดู มีเม็ดเลือดขาวต่ำ มีเม็ดเลือดแดงต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อง่าย
- ยาภูมิคุ้มกันบำบัด จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการรักษา ไม่สามารถรักษากับผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิได้ และอาจส่งผลข้างเคียงทำให้ มีภาวะเบาหวานก่อนวัย มีภาวะปอดอักเสบ มีภาวะลำไส้อักเสบ แต่ผลข้างเคียงมักพบได้ในส่วนน้อยเท่านั้น

ผู้ป่วยที่สนใจการรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งก่อน เพื่อดูความเหมาะสมในการใช้ยา

#LungAndMe
#BetterOutcomes
#มะเร็งปอด
#รักษามะเร็ง
#คนไข้มะเร็งปอด
#ประสบการณ์มะเร็ง
#ให้กำลังใจคนไข้มะเร็ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆได้

Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw