รู้ได้อย่างไร...ใครเสี่ยงมะเร็งปอด

บัติการณ์การเกิดมะเร็งปอด ถือเป็นอันดับ1ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
แล้วจะรู้ได้อย่างไร…ใครเสี่ยงมะเร็งปอด และอาการเสี่ยง จะมีอาการอย่างไร

⚠️ มาฟังคำตอบจาก
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง
ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
โรงพยาบาลขอนแก่น

#LungAndMe
#มะเร็งปอด
#เสี่ยงมะเร็งปอด
#รักษามะเร็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆได้
Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw