รู้จักยีนกลายพันธุ์ มะเร็งปอดชนิด EGFR กับการรักษาด้วยกลุ่มยามุ่งเป้า ผลข้างเคียงมีอะไร

การรักษามะเร็ง เราเห็นความก้าวหน้าในการรักษา เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การรักษาไม่ได้มีเพียงการผ่าตัด รับเคมีบำบัด ฉายแสง จนถึงปัจจุบัน การรักษาทำได้ด้วยยาแค่เม็ดเดียว ยีนกลายพันธุ์ สาเหตุของมะเร็งปอดที่เราพบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะคนในเอเชีย พบว่ากว่า 40-60 % มียีน EGFR และที่น่าตกใจคือแนวโน้มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ ผศ.นพ. ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มาอธิบายมะเร็งปอด EGFR พร้อมแนวทางการรักษาด้วยยามุ่งเป้า ประสิทธิภาพที่ได้ การตอบสนองหากถูกกับยีนกลายพันธุ์ จะได้ผลสูง และรวดเร็วมาก ก้อนมะเร็งจะเล็กลง อาการคนไข้ดึขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ แล้วผลข้างเคียงของยามุ่งเป้าที่พบมีอะไรบ้าง ฟังข้อเท็จจริงกับหมอเฉพาะทาง อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

#LungAndMe​ #EGFR​
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามข้อมูลข่าวสาร LungAndMe ได้ทาง
Website: https://lungandme.com​
Facebook LungAndMe: https://www.facebook.com/lungandme​
เพิ่มเพื่อนใน Line: @LungAndMe
https://lin.ee/lrchmuz