มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (SCLC) การรักษามะเร็ง

มะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NON-SMALL CELL) และมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (SMALL CELL) ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนไข้ในมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กมีประมาณ 15 % ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด ผศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล อายุรแพทย์ศาสตร์มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาตอบทุกคำถามเรื่องมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ไมว่าจะเป็น ตำแหน่งที่พบบ่อย การขยายตัวของมะเร็ง อาการของคนไข้ ระยะโรค และการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก
ซึ่งมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก แบ่งระยะโรคแตกต่างออกไป คือระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย สิ่งที่ผู้ป่วยหลายคนสงสัย ทำไมมะเร็งปอด ถึงชอบกระจายไปที่สมอง ? มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่โดยตรง ดังนั้นถ้าไม่สูบบุหรี่ จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
#LungAndMe​ #มะเร็งปอด​ #มะเร็งปอดเซลล์เล็ก​ #SCLC​ #รักษามะเร็ง​ #สูบบุหรี่​
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามข้อมูลข่าวสาร LungAndMe ได้ทาง
Website: https://lungandme.com​
Facebook LungAndMe: https://www.facebook.com/lungandme​
เพิ่มเพื่อนใน Line: @LungAndMe
https://lin.ee/lrchmuz​