งานวิจัยกับการรักษามะเร็ง | LungAndMe กว่าจะได้ยารักษามะเร็ง ต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการวิจัยอะไรบ้าง

ถึงจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน ก็ยังมีความแตกต่างกัน การพัฒนายารักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเฉพาะเจาะจงกับกลไกการเกิดโรคที่ดีขึ้น เป็นเรื่องสำคัญ มาชม พญ. ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ อายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงกระบวนการงานวิจัยกับการรักษามะเร็ง
ปัจจุบันงานวิจัยทางการแพทย์ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อการศึกษากลไกการเกิดโรค ทำความเข้าใจว่าโรคมะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค และพัฒนาสู่การรักษาต่างๆ การศึกษายาใหม่ที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งกว่าจะได้ยารักษามะเร็งที่ผ่านกระบวนการของการวิจัยทางการแพทย์มีหลายขั้นตอน ทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากหลอดทดลอง เพื่อดูประสิทธิภาพของยา ไปยังการวิจัยกับสัตว์ทดลอง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงของโรคที่เป็นอันตราย จนถึงอาสาสมัครที่แบ่งระยะทดลอง และขยายเกณฑ์ของผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ กว่าจะเป็นยารักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ใช้ งานวิจัยทางการแพทย์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขั้นตอนในแต่ละขั้นมีอะไรบ้าง อยากรู้ว่าใครสามารถเข้าร่วมงานวิจัยได้บ้าง มีเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยในงานวิจัยอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ
#LungAndMe​ #มะเร็งปอด​ #ยารักษามะเร็ง​ #งานวิจัยมะเร็ง​ #รักษามะเร็ง​
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามข้อมูลข่าวสาร LungAndMe ได้ทาง
Website: https://lungandme.com​
Facebook LungAndMe: https://www.facebook.com/lungandme​
เพิ่มเพื่อนใน Line: @LungAndMe
https://lin.ee/lrchmuz