การรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสี

ทุกวันนี้ เทคนิครังสีรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งปอด มีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก ประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ และช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้อย่างมาก
.
ในคลิปนี้ ผศ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จะมาช่วยไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
- เป้าหมายของการใช้รังสีรักษา
- รังสีรักษาเหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้าง
- ก่อนรับการรักษาด้วยรังสี ผู้ป่วยควรเตรียมตัวอย่างไร
- รังสีรักษามีผลข้างเคียงหรือไม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw
TikTok: https://www.tiktok.com/@lungandme

#LungAndMe #TLCG #มะเร็งปอด #มะเร็ง #รักษามะเร็ง