ปัจจัยการเลือกวิธีรักษามะเร็งปอด

เป็นคนไข้มะเร็งปอดเหมือนกัน
แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการรักษาที่เหมือนกัน
มีปัจจัยอะไรบ้างที่แพทย์ใช้พิจารณาในการเลือกรักษามะเร็งปอด

⚠️ มาฟังคำตอบจาก
รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
อายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#LungAndMe #BetterOutcomes
#มะเร็งปอด
#รักษามะเร็ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆได้

Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw