เรื่องต้องรู้...มะเร็งช่วง COVID-19

ปกติโรค COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อที่มีโอกาสติดเชื้อได้กับทุกคน แต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรระวังเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วยมะเร็งมีภูมิคุ้มกันต่ำ หากไม่อยากมาโรงพยาบาลเพราะกลัวติด COVID-19 ควรปรึกษากับทีมแพทย์เกี่ยวกับการปรับสูตรยา ไม่ควรหยุดรักษา เพราะ COVID-19 แค่เสี่ยง แต่มะเร็งเป็นแล้วจะไม่หยุดโตควรรักษาอย่างต่อเนื่อง