การฝึกสติกับผู้ป่วยมะเร็ง

ในปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกได้นำการฝึกสติ และสมาธิมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง การฝึกสติ และสมาธิเป็นที่ยอมรับว่ามีผลดีต่อผู้ป่วย อาการเจ็บปวดลดลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น จิตใจปลอดโปร่ง โรคมะเร็งดีขึ้น การฝึกสติมีหลายวิธีตามคำแนะนำของพญ. สุธิดา สุวรรณเวโช แพทย์อายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา และโลหิตวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งการฝึกสติในท่านอน (Total Relaxation) ฝึกให้รู้จักตามลมหายใจในขณะดำเนินชีวิตประจำวัน ฝึกให้รู้ตัวขณะเดินและขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวัน และ ฝึกรับรู้อารมณ์และความคิด เมื่อการฝึกสติ และสมาธิกับโรคมะเร็งเป็นประจำ จะส่งผลดีอย่างไร ติดตามได้ในการฝึกสติกับผู้ป่วยมะเร็ง

#LungAndMe​
#มะเร็งปอด​
#รักษามะเร็ง​
#เป็นมะเร็ง​
#BetterOutcomes​
#ฝึกสติ​
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามข้อมูลข่าวสาร LungAndMe ได้ทาง
Website: https://lungandme.com​
Facebook LungAndMe: https://www.facebook.com/lungandme​
เพิ่มเพื่อนใน Line: @LungAndMe
https://lin.ee/lrchmuz​