การรักษาแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างไร ทำไมคนไข้ถึงมีชีวิตยืนยาวกว่า

การรักษาแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างไร พบคำตอบกับ
รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มาทำความเข้าใจวงจรความคิดของผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ปฏิเสธ โกรธ ต่อรองหาทางเลือก เครียดและซึมเศร้า จนถึงการยอมรับ เหล่านี้เป็นวัฏจักรธรรมชาติ ถ้าคนไข้และญาติเข้าใจวงจรนี้ก็จะเข้าใจตัวผู้ป่วยมากขึ้น ในส่วนนี้การรักษาแบบองค์รวมจึงเข้ามามีบทบาท นอกเหนือจากการรักษาตามมาตรฐาน ยังมีการดูแลเอาใจใส่ ครบวงจรตั้งแต่แรก
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : https://lungandme.com/
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw
TikTok: https://www.tiktok.com/@lungandme
.
#LungAndMe #TLCG #มะเร็งปอด #มะเร็ง #รักษามะเร็ง