LungAndMe E-Symptom Tracker ผู้ช่วยบันทึกอาการข้างเคียงของคนไข้มะเร็งปอด

การจดบันทึกช่วยให้เราจำได้ดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอด การติดตามอาการของโรคหรือผลข้างเคียงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะจะช่วยให้คุณหมอที่รักษามะเร็งปอด สามารถวิเคราะห์และวางแนวทางการรักษาโรคได้ง่าย และแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือดีๆ ใช้ผ่านมือถือ ในการช่วยบันทึกของ LungAndMe: E-Symptom Tracker ผู้ช่วยที่จะทำให้การบันทึกอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดเป็นเรื่องง่าย สะดวก สามารถบันทึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาและติดตามอาการโรคของคุณ

สามารถทดลองใช้งาน LungAndMe: E-Symptom Tracker เพียงเพิ่มเพื่อนใน line พิมพ์ @LungAndMe
กดปักหมุดห้องสนทนา LungAndMe ทั้ง iOS และ Android เพื่อใช้บันทึก และดูข้อมูลเรื่องมะเร็งปอดจากหมอผู้เชี่ยวชาญมากมาย และเรื่องเล่ามะเร็งจากเพื่อน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตาม LungAndMe ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Line : https://lin.ee/lrchmuz
Website : https://lungandme.com/
Facebook : http://facebook.com/lungandme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCStAqq56HtPD6FDHIC8GFvw
TikTok: https://www.tiktok.com/@lungandme

#LungAndMe #TLCG #มะเร็งปอด #มะเร็ง #รักษามะเร็ง