เรื่องต้องรู้ คีโมช่วง COVID-19

คนไข้ที่กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัดในช่วง COVID-19 ควรรับเคมีบำบัดตามที่แพทย์นัด เพราะถ้าไม่ได้รับการรักษามะเร็งก็จะโตขึ้นเรื่อย ๆ โอกาสจะหายขาดก็จะน้อยลง ข้อควรปฎิบัติของคนไข้มะเร็ง คือ กินร้อน ช้อนตัวเอง Social Distancing สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เข้าพื้นที่ชุมชน