เป็นมะเร็งจำเป็นไหมต้องหักดิบ

มีความเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งต้องเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ ของหวาน นม ของเปรี้ยว และชากาแฟ ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้แล้วจะทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตขึ้น ข้อมูลทางการแพทย์ผู้ที่ได้รับการรักษาควรต้องได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่และต้องมีสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง